(1)
สัทธาฉัตรมงคลน. The Reorganization for Why Generation. bus. rev. j. 2019, 11, 1-9.