เอื้อสุนทรวัฒนาพ. บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ. Business Review Journal, v. 9, n. 2, p. 1-6, 31 Dec. 2017.