ชะมารัมย์ส.; ทรัพย์สินจ.; สุขตามว. Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ. Business Review Journal, v. 9, n. 1, p. 291-294, 30 Jun. 2017.