อรุณรัศมีเรืองศ.; ภู่ตระกูลพ.; อุดมทรัพย์ร.; รัตนวิไลร.; รุ่งเรืองศ.; ปิ่นเจริญส. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. Business Review Journal, v. 11, n. 2, p. 232-246, 24 Dec. 2019.