ระบอบช.; สุรีรัตนันท์ช.; วรรณกูลพ.; ทาระคำพ.; ไกรสำโรงอ.; หมอยาดีช.; โพชะนิกรพ. Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China. Business Review Journal, v. 11, n. 2, p. 198-215, 23 Dec. 2019.