ทองรอดว. โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?. Business Review Journal, v. 12, n. 2, p. 1-6, 25 Dec. 2020.