[1]
เอื้อสุนทรวัฒนาพ., “บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ”, bus. rev. j., vol. 9, no. 2, pp. 1-6, Dec. 2017.