[1]
ระบอบ ช., สุรีรัตน์ ช., ภู่ตระกูล พ., วรรณกูล พ., and เหล็กนวลชูสิน อ., “Industrial Deveopment to 4.0”, bus. rev. j., vol. 9, no. 2, pp. 249–267, Dec. 2017.