[1]
คำสุขแ., เตียงธวัชป., ทวินันท์ก., ธรรมพัฒนากูลม., and ยิ้มศิริส., “Supply Chain Management, Innovation Capability and Learning Organization Affecting Organization Performance of Thai Auto Parts Industry”, bus. rev. j., vol. 9, no. 1, pp. 125-142, Jun. 2017.