[1]
ชะมารัมย์ส., ทรัพย์สินจ., and สุขตามว., “Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ”, bus. rev. j., vol. 9, no. 1, pp. 291-294, Jun. 2017.