[1]
ฟูกิจกาญจน์โ., งามกมลช., and ละอองนวลป., “The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd.”, bus. rev. j., vol. 8, no. 1, pp. 155-166, Jun. 2016.