[1]
ราชสุขค., แจ้งเจนกิจช., and หาญสันติท., “Factor Effecting Project Feasibility of Cement Transportation Service for Xayaburi Hydro Power Plant of MIB Holding Co., Ltd”, bus. rev. j., vol. 6, no. 1, pp. 141-154, Jun. 2014.