[1]
ราชสุข ค., แจ้งเจนกิจ ช., and หาญสันติ ท., “Factor Effecting Project Feasibility of Cement Transportation Service for Xayaburi Hydro Power Plant of MIB Holding Co., Ltd”, bus. rev. j., vol. 6, no. 1, pp. 141–154, Jun. 2014.