[1]
คำสุข แ. and กำแพงเพชร ม., “Industrial Organizational Human Resource Risk Management”, bus. rev. j., vol. 6, no. 1, pp. 229–242, Jun. 2014.