[1]
จอนจวบทรง ล. and ธรรมบุญวริศ ณ., “Action Research in Information System Research”, bus. rev. j., vol. 10, no. 2, pp. 249–264, Dec. 2018.