[1]
ปิ่นเจริญส., “ส่วนท้ายเล่ม”, bus. rev. j., vol. 10, no. 2, pp. 301-312, Dec. 2018.