[1]
คำบุญรัตน์ว., สมบัติวัฒนาป., and ไชยจูกุลย., “A Study of the Meaning and Components of the Authentic Leadership in Thai Business”, bus. rev. j., vol. 11, no. 2, pp. 10-24, Dec. 2019.