[1]
อรุณรัศมีเรืองศ., ภู่ตระกูลพ., อุดมทรัพย์ร., รัตนวิไลร., รุ่งเรืองศ., and ปิ่นเจริญส., “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”, bus. rev. j., vol. 11, no. 2, pp. 232-246, Dec. 2019.