[1]
จอนจวบทรง ล. and ธรรมบุญวริศ ณ., “Digital Business Transformation before Disruption”, bus. rev. j., vol. 11, no. 2, pp. 216–231, Dec. 2019.