[1]
เพ็งจันทร์พ., ตั้งปรีชาพาณิชย์ป., บุญวงศ์ม., and รัฐรวีฐากรณ์ธ., “Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry”, bus. rev. j., vol. 11, no. 2, pp. 87-105, Dec. 2019.