[1]
สัทธาฉัตรมงคลน., “The Reorganization for why Generation”, bus. rev. j., vol. 11, no. 2, pp. 1-9, Dec. 2019.