[1]
เกียนวัฒนาค., ผาสุขอ., ศรีทองศ., สายณะรัตร์ชัยก., and ภาณุภาสช., “Risk Perception of Generation Z Tourists on Hotel and Accommodation Reservation through the Internet”, bus. rev. j., vol. 11, no. 2, pp. 25-36, Dec. 2019.