[1]
ทองรอดว., “โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?”, bus. rev. j., vol. 12, no. 2, pp. 1-6, Dec. 2020.