ธรรมพัฒนากูลม., ทวินันท์ก., ประสงค์เ., and ผาสิงห์ฉ. “Customer Satisfaction towards Service in the Tourism Business Case Study: Your Friends Travel Company, Phitsanulok Province”. Business Review Journal, Vol. 11, no. 1, June 2019, pp. 163-75, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198355.