1.
อรุณรัศมีเรืองศ, ภู่ตระกูลพ, อุดมทรัพย์ร, รัตนวิไลร, รุ่งเรืองศ, ปิ่นเจริญส. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. bus. rev. j. [Internet]. 2019Dec.24 [cited 2020Oct.30];11(2):232-46. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681