[1]
อามาตมนตรี พ. 2016. วิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์. พุทธมัคค์. 1, 1 (มิ.ย. 2016), 1–11.