[1]
อามาตมนตรี พ. 2016. วิเคราะห์เสรีภาพในปรัชญาของรพินทรนาถ ฐากูรกับเดวิด ฮิวม์. พุทธมัคค์. 1, 2 (ธ.ค. 2016), 1–18.