[1]
จตฺตมโล พ. 2016. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนในมงคลสูตร. พุทธมัคค์. 1, 2 (ธ.ค. 2016), 19–24.