[1]
อามาตมนตรี พ. 2017. ตำรวจที่ดี : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์. พุทธมัคค์. 2, 2 (ธ.ค. 2017), 1–11.