[1]
อุ่นธง อ. 2017. ปรัชญาประเพณีของศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย. พุทธมัคค์. 2, 2 (ธ.ค. 2017), 12–21.