[1]
กมล พ. 2019. คุณค่ามนุษย์แบบอัตวิสัยในมหาสติปัฏฐานสูตร. พุทธมัคค์. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 31–36.