[1]
แมกกี้ ก. 2019. เพศสภาพและบทบาทสตรีในฐานะอุบาสิกาตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา. พุทธมัคค์. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 54–60.