[1]
พระครูสิทธิวราคม, อินทจารี พ., ชูชัย อ., อ่อนสร้อย ส., สุขสมบูรณ์ ว. และ ภูนาสรณ์ ส. 2020. พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พุทธมัคค์. 5, 1 (มิ.ย. 2020), 91–98.