[1]
กฤษณะโลม ภ. 2021. วัฏฏะสงสารในพระพุทธศาสนามหายานกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 87–96.