[1]
แสงแพร จ. และ สุวฑฺฒโน พ. 2021. หลักธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจต่อภาวะซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 218–228.