[1]
(ภัทร เสนวรรณกุล) พ. , จกฺกภทฺโท พ. , มีซอง ค. และ อาจหาญ แ. 2021. การพัฒนาหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป. พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 97–105.