[1]
เกิดผล อ. และ พลเสน ก. 2022. เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 181–191.