[1]
ไพรวงษ์ ศ. 2022. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ด้วยทฤษฎีโพลยา โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. พุทธมัคค์. 7, 1 (มิ.ย. 2022), 259–268.