[1]
สอดส่อง โ. 2021. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . พุทธมัคค์. 6, 2 (พ.ย. 2021), 181–188.