[1]
รังษี ภ. 2022. ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 298–302.