[1]
เวชกิจ ณ. 2022. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 211–220.