[1]
ทองจันทร์ ส. , ตาแก้ว ร. , บุญเจือ ก. และ อมฤตวาริน ส. 2022. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 236–247.