[1]
ฐานขันแก้ว ป. และ บุบผามาลา บ. 2022. การให้บริการของเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 183–196.