[1]
โยธารัตน์ ว. , สำเนียง ป. และ เถื่อนช้าง ว. 2023. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอำเภอลาดยาวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามหลักธรรมพละ 5. พุทธมัคค์. 8, 1 (มิ.ย. 2023), 167–179.