(1)
อามาตมนตรี พ. วิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์. Buddhamagga 2016, 1, 1-11.