(1)
กมล พ. คุณค่ามนุษย์แบบอัตวิสัยในมหาสติปัฏฐานสูตร. Buddhamagga 2019, 4, 31-36.