(1)
แมกกี้ ก. เพศสภาพและบทบาทสตรีในฐานะอุบาสิกาตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา. Buddhamagga 2019, 4, 54-60.