(1)
พระครูสิทธิวราคม; อินทจารี พ.; ชูชัย อ.; อ่อนสร้อย ส.; สุขสมบูรณ์ ว.; ภูนาสรณ์ ส. พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Buddhamagga 2020, 5, 91-98.