(1)
เกิดผล อ. .; พลเสน ก. . เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ. Buddhamagga 2022, 7, 181-191.