(1)
โยธารัตน์ ว. .; สำเนียง ป. .; เถื่อนช้าง ว. . แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอำเภอลาดยาวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามหลักธรรมพละ 5. Buddhamagga 2023, 8, 167-179.